Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : p in Entity, line: 8 in /home/udjgbqds/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 990
بیت کوین چگونه کار میکند؟ - turboplaycrypto

بیت کوین چگونه کار میکند؟

اگر بخواهیم رمز ارز بیت کوین را از جهت فنی مورد بررسی قرار بدهیم ممکنه همین اول راه سردرگم شوید پس بزارید یک تعریف کلی از بیتکوین کنیم و سپس از جهت فنی مورد بررسی قرار بدیم این رمز ارز دگرگون ساز دنیا را.

بیتکوین یک پول غیرفیزیکی ،بدون پشتوانه و غیرمتنرکز است یعنی بیت کوین ساخته شده تا جای پول های کاغذی را در سراسر دنیا بگیرد خودتان میدانید که تولید پول های کاغذی هم چقدر دردسر ساز و پرهذینه برای هر دولتی هست ،بیت کوین متن باز بوده و از این ویژگی اش تمام قشر های جامعه میتوانند بهره ببرند.این رمز ارز براساس میزان عرضه و تقاضا قیمت ان تعیین میشود.تفاوت ها میان پول های کاغذی و بیتکوین بشدت زیاده بوده از ساختار فنی گرفته تا نحوه انجام یک تراکنش در بانک ها با همدیگر فرق دارند.

بیت کوین از جهت ساختار فنی 

ساختار فنی این رمز ارز برمیگردد به نحوه پذیرش تراکنش ها در بلاکچین و شیوه استخراج و تایید کردن آنها در بلاکچین بدست ماینر ها و رایانه های که در شبکه حضور دارند.

بیت کوین از جهت ساختار فنی  بلاکچین بیتکوین تشکیل شده از بلاک های که در هر یک بلاک چندین هزار تراکنش قرار دارد.این تراکنش ها حاوی معادلات سنگینی هستند که باید ماینر ها حدس بزنند و پاداش بگیرند.از زمان تشکیل تولید یک تراکنش تا تایید آن توسط دستگاه های استخراج کننده صورت میپزیرد و کلا این عملیات توسط انها اداره میشود.در بلاکچین رمز ارز بیتکوین هر ده دقیقه یک بلاک جدید تشکیل میشود.البته پس از اینکه یک تراکنش در بلاکچین بیتکوین به تایید میرسد یک نسخه از آن بصورت خودکار در دسترس تمام استخراج کننده ها و ماینر ها قرار خواهد گرفت تا هم تراکنش انجام شده شفاف باشد و هم امنیت شبکه بیت کوین غیر قابل هک کردن باشد.

بیت کوین از جهت ساختار فنی بیت کوین بعنوان اصلی ترین رمزارز بازار عملکردی مشابه طلا را دارد این رمز ارز از ارزهای اصلی بوده و امکان از بین رفتنش تا حدودی غیرممکن است.

Your comment submitted.

Leave a Reply.

Your phone number will not be published.

trade futurses"click"